Prof. dr Dragan Lončar: ”Velika zamka je da se isključivo posvetite svakodnevnim radnim obavezama i da potpuno zapostavite rad na sebi i ličnom razvoju!”

Categories ARK ambasador, PROFESOR NA UNIVERZITETU

Uspeh je kada kvalitetno i u praksi primenjivo znanje dobijete samo od najboljih. Razgovarali smo sa prof. dr Draganom Lončarom o značaju ličnog razvoja, ulaganja u sebe, brendiranja, ali i o tome zašto je odlučio da ostane u našoj zemlji iako je imao priliku da svoju karijeru realizuje u inostranstvu. Hvala na inspirativnim odgovorima koji slede u nastavku…

 

#1 Koji je bio Vaš najveći izazov na početku poslovne karijere i kako ste ga prevazišli?

Najveći izazov na početku je rešiti problem internog marketinga, odnosno odabrati prioritetna područja kojima želite da se bavite. Puno mi je pomogao boravak u inostranstvu. Tada sam jasno sagledao kojim oblastima želim da se bavim u naučnom, ali i konsultantskom segmentu svoje karijere. Drugi izazov je bio balansiranje radnog i razvojnog. Velika zamka je da se isključivo posvetite svakodnevnim radnim obavezama i da potpuno zapostavite rad na sebi i ličnom razvoju. Tu pre svega mislim na čitanje i sticanje novih teorijskih i praktičnih znanja kroz profesionalne licence. Treći izazov je bio rad sa ljudima, kako se postaviti i kako sa minimalnom potrošnjom energije na ljudske sujete raditi sa ljudima i završavati timske projekte. Tada sam naučio koliko je važno prećutati i dobro razmisliti pre nego što se iznese lični stav.

#2 Šta prvo pomislite kada prvi put ugledate novu generaciju studenata u amfiteatru?

Pomislim koliko sam povlašćen što se bavim poslom koji iskreno volim. Takođe pomislim koliko vreme brzo prolazi pogotovo kada u tom amfiteatru ugledam decu prijatelja koje pamtim kao bebe.

#3 Radili ste za veliki broj uspešnih firmi poput Lafarge, British Petroleum, Roche, Flag International, TransOil, MicroSave, World Bank i tako dalje. U svetlu tog iskustva, ali i trenutne afere Facebook i Cambridge Analytica i pada Facebook-ovih deonica na berzi, koliko je bitna snaga brenda Facebook-a i da li mu pomaže da taj pad ne bude veći? Koliko su bitni Intangibles kada procenjujemo vrednost jedne kompanije na berzi?

Na vrednost kompanija na berzi utiču ekonomski, ali i psihološki faktori. Kada kažem psihološki faktori, pre svega mislim na reputaciju kompanije i imidž koji ima u javnosti. Naravno da je Facebook jak brend i da time delimično apsorbuje udar negativne kampanje, ali i mnogi drugi jaki brendovi su pretrpeli i preživeli slične udare negativne reputacije, kao što su bili skorašnji slučajevi sa Volkswagen ili Novartis. Što se intangibles tiče, jasno je da dominantan deo vrednosti globalnih džinova jeste sadržan u nematerijalnoj imovini kao što su brendovi, humani kapital, specijalizovan know how, pozitivna reputacija, pristup tržištu i slično.

Velika zamka je da se isključivo posvetite svakodnevnim radnim obavezama i da potpuno zapostavite rad na sebi i ličnom razvoju.

#4 Imali ste priliku da svoju karijeru gradite u inostranstvu, a ipak ste se opredelili da je gradite ovde. Da danas ponovo donosite tu odluku, da li bi bila drugačija ili Vas sunce tuđeg neba nikad neće grejati kao što ovo greje?

Nikada se nisam pokajao što sam se vratio, jer ja volim da živim u svojoj zemlji, ma koliko to danas možda i neiskreno zvučalo. Volim da budem blizu svoje porodice i prijatelja, da govorim svoj jezik, jedem hranu na koju sam navikao. Možda je to neka forma konformizma, ali meni prija. Naravno da sam u nekim fazama života u svojoj glavi simulirao mogućnost života u inostranstvu, ali mi se takva simulacija nije nikada dopadala. Tu primesu inostranstva sam nadoknađivao čestim usavršavanjim napolju i komunikacijom i saradnjom sa kolegama iz čitavog sveta.

#5 Vaša poruka za mlade sanjare je:

Dobar balans između skromnosti, zdrave ambicije i strategija malih koraka za ostvarenje hrabrih vizija.

 

KUPITE SVOJU KARTU ZA ARK SYMPOSIUM OVDE

Leave a Reply